MD of Vedant Fashions Pvt. Ltd

Amitabh Bachchan joins Manyavar family

Manyavar reveals its new brand ambassador