अट्ठारहवीं कहानीमिट्टी का पुतला

अट्ठारहवीं कहानी -: मिट्टी का पुतला